Graepel-Steg

Geprofileerd plaatrooster

Kenmerken

Graepel-Steg is een C-vormig omgeslagen, geprofileerd plaatrooster. Zijn oppervlak wordt gekarakteriseerd door naar boven uitgeponste ronde perforaties (d = 12 mm) en naar onderen door uitgestanste, van ribben voorziene sleufgaten ter versterking van de dwarsstijfheid. De profilering naar boven bedraagt maar max. 4 mm. De profielhoogte van 16 mm in dwarsrichting van het rooster staat een hoge geconcentreerde belasting toe. De vrije geperforeerde doorlaat bedraagt ca. 28 %. Ondanks zijn grote afvoercapaciteit en de hoge drainagewerking valt een kogeltje ≥ 16 mm niet door het veiligheidsrooster. Graepel-Steg bezit een hoge slipvastheid. De maximale profielveldbreedte bedraagt 270 mm.

Toepassingsmogelijkheden

Vanwege de hoge dwarsstijfheid van het roosteroppervlak is de profilering Graepel-Steg in staat om bij bredere roosters zeer geconcentreerde belastingen op te nemen. Zo kunnen bijvoorbeeld afvoergoten op bereden oppervlakken hiermee worden afgedekt. De roosters zijn ook geschikt voor oppervlakken die met rolwagens worden bereden.

Graepel-Steg is inmiddels ook al gebruikt voor de vormgeving van gevels. Het zou ook denkbaar zijn om deze profilering voor behuizingen en bekledingen te gebruiken.

Galerij
Opties
  • De standaard randperforatie kan worden weggelaten.
  • Profielveldbreedte van 420 mm door speciale perforatie mogelijk.

Plaatdikten

Antislipwaarden

Materiaal Plaatdikte
DD 11 onbehandeld 2,0/2,5/3,0 mm
DD 11 thermisch verzinkt/DX 51 D bandverzinkt 2,0/2,5/3,0 mm
roestvrij staal 2,0 mm
ENAW 5754 2,0/2,5 mm

Wilt u meer informatie over onze producten?

Karin Koehein
Tel.:  +31 33 2772594
Mail: graepel@koehein.nl

Uw contactpersoon:

Karin Koehein
Tel.:  +31 33 2772594
Mail: graepel@koehein.nl

   

Jeroen Mallant
Tel.:  +31 33 2772594
Mail: graepel@koehein.nl