Graepel-InForm - Dni inovácií plechu

Prednášky a workshopy na spracovanie kovov inovatívne plechu

Preč sú tie časy, keď bol dizajn vyhradený len pre určité kategórie produktov. Dobrý dizajn je dnes stále viac doma vo všetkých odvetviach. A stále viac sa stáva rozhodujúcim faktorom čo sa týka konkurencie.

Zažite, ako realizujete s dizajnom inovatívne riešenia a tým môžete podporiť rast a hospodársky úspech aj vo Vašom podnikaní. Pozývame Vás na rozmanitý program s vynikajúcimi referentmi a workshopmi blízkymi praxi. Okolo produktov z dierovaného plechu ponúka Graepel-InForm 2011 technológiu a transfer know-how na najvyššej úrovni.

Preskúmanie

Pohľad späť 2018

Pohľad späť 2011

Pohľad späť 2008

Pohľad späť 2006

Pohľad späť 2004

Graepel-InForm 2018
 

 

 

Ochodza

Choose your language

Please note that this is an automated translation.