Produkty pre strojárstvo a stavbu prevádzok

RÔZNORODOSŤ S KONŠTANTAMI

Veľká oblasť strojárstva a stavby prevádzok v sebe zahŕňa mnoho čiastkových oblastí. Podľa úloh strojov alebo zariadení sú konštrukčné a funkčné spôsoby rôzne. Ale predsa aj pri takej rozmanitosti nájdeme jednu konštantu: o stroje sa treba starať a treba ich obsluhovať. Preto sú nevyhnutné lávky, schodiská a podesty.

Konštrukcie šité na mieru s mriežkami a dierované plechy od firmy Graepel sa starajú za akýchkoľvek poveternostných podmienok o bezpečnú pochôdzkovosť a vysoký stupeň protišmykovej zábrany. Vďaka vysokokvalitným materiálom a vynikajúcej tvarovej stabilite je možné bez problémov prekonať dlhé vzdialenosti bez nákladných rámových konštrukcií. Povrchy, ktoré boli vyrobené tak, aby boli odolné, sa starajú o dlhú životnosť a to aj v prípade extrémne náročných poveternostných podmienok a agresívnych substancií a tým aj o bezpečnosť pod nohami.

Ochodza

Produktovej kategórie

Stavba prevádzok

Strojárstvo

Potravinársky priemysel

Čističky odpadových vôd

Lanovky

Vzdúvadlá

Údržbárske jamy

Spoločne s našimi zákazníkmi sme zatiaľ zrealizovali konštrukčné riešenia pre úplne rozdielne prevádzky. V prvom rade dodáva firma Graepel schodiská, lávky a podesty, ktoré zabezpečujú bezpečnú pochôdzkovosť nielen prevádzok, ale aj montážnych celkov, ktoré v tomto procese nájdu využitie.

Predstavíme Vám ako príklad niektoré z týchto projektov.

Mostíky F 60 v Lichterfelde

Tento mohutný pozostatok z prechádzajúceho priemyselného obdobia rozkvetu bol prefunkcionalizovaný na banské závody pre návštevníkov. Pre vzrušujúce nahliadnutia a bezpečný prístup sa stará vyše 400 schodiskových stupňov a veľa stoviek štvorcových metrov mriežok s plechovým profilom od firmy Graepel. Hlavnými súčasťami sú plošiny pre návštevníkov, podesty a lávky v prevedeniach Graepel-Universal, oceľ pozinkovaná v ohni.

 

Obchod s poľnohospodárskymi produktmi Sedelsberg

Obchod s poľnohospodárskymi produktmi v Brörig udržiava v prevádzke v Sedelsbergu prekládku obilia. Prevádzka je veľmi rozsiahla a zahŕňa okrem skladovania v obilných silách aj dodávku loďou a možnosť prekládky priamo na ulicu. Pre bezpečnosť pod nohami je na tejto základni pre obchod s poľnohospodárskymi produktmi použité množstvo schodísk, podest a lávok z mriežok s plechovým profilom od firmy Graepel v prevedení Graepel-Stabil. Ďalšia výhoda práve pri konštrukciách vo vysokých výškach: Na pohľad hrubé mriežky napomáhajú redukovať bezpečnostné riziká z dôvodu strachu z výšok.

Tehelňa

V čase rýchlo rastúcich cien za energie je pri sušení tehál dopyt po hospodárnych riešeniach a tým aj po riešeniach, ktoré chránia naše životné prostredie. Individuálne skonštruované riešenia z dierovaných plechov priamo z domu firmy Graepel ponúkajú optimálne rozloženie vzduchu pri vysokej stabilite jednotlivých elementov. Takto je možné aj pri nízkej účinnosti materiálov premostiť veľké vzdialenosti.

Ochodza

[Translate to Slowakisch:]

Sie möchten mehr über unser Produkt erfahren?

[Translate to Slowakisch:] Ihr Ansprechpartner

Mr. Tomáš LULÁK
Tel.:  +421948848020
Mail: graepel@graepel.sk

Choose your language

Please note that this is an automated translation.