Graepel-Eco

Krata profilowana (dotychczas: Graepel-Special 8-8)

Charakterystyka

W przypadku tej powierzchni rzędy przebiegające w kierunku wzdłuż przeplatają się z otworami tłoczonymi w kierunku ku górze i ku dołowi (d = 8 mm). Otwarty przekrój poprzeczny krat o standardowej szerokości wynosi ok. 6 %. Graepel-Eco posiada bardzo dobre cechy antypoślizgowe i wyporności hydrostatycznej, a także niewielkie właściwości drenarskie. Maksymalna szerokość obszaru tłoczenia wynosi 460 mm. Moduł podziału szerokości wynosi 50 mm, dzięki czemu powierzchnie metryczne dają się całkowicie wyłożyć gretingami standardowymi i dlatego są tak opłacalne. Z uwagi na to nie występuje konieczność stosowania specjalnie dopasowywanych gretingów, które musiałyby być wykonywane dodatkowo.

Zastosowanie

Dzięki prosto ułożonym rzędom otworów w kierunku wzdłużnym, firma Graepel-Eco zapewnia dobre prowadzenie dla kół wózków i balkoników inwalidzkich, walizek i pojemników, rowerów i wózków dziecięcych, dzięki czemu dają się one z łatwością wprowadzać. Dlatego też produkty Graepel-Eco znakomicie nadają się do stosowania jako nawierzchnie dróg ewakuacyjnych i ratunkowych, jako pochylnie dla wózków inwalidzkich oraz podjazdy do urządzeń podnoszących dla osób niepełnosprawnych. Na życzenie gretingi wytłaczane Graepel-Eco mogą być również dostarczane z jednostronnie perforowaną krawędzią przednią. Oferujemy również stopnie prostoliniowych biegów schodowych z wytłaczanych profili Graepel-Eco, w których standardowo krawędź przednia jest perforowana.

Grubość blachy

Wartości antypoślizgowe

Materiał Grubość blachy
DD 11 stal czarna 1,5/2,0/2,5/3,0 mm
DD 11 ocynkowana ogniowo /DX 51 D taśma ocynkowana 1,5/2,0/2,5/3,0 mm
stal nierdzewna 2,0/2,5/3,0 mm
ENAW 5754 2,0/2,5/3,0 mm

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym produkcie?

Kontakt:

Leszek Muchajer
Tel.:  +48 604 983 126
Mail: muchajer@graepel.pl

Choose your language

Please note that this is an automated translation.