Graepel-Special 14-14

Krata profilowana 

Charakterystyka

Powierzchnia posiada skierowane ku górze i ku dołowi otwory o jednakowej wielkości (d = 14,5 mm), przy czym przeważa perforacja ku górze, co zapewnia dobre właściwości antypoślizgowe. Otwarty przekrój poprzeczny wynosi ok 20 %. Graepel-Special 14-14 posiada bardzo dobre cechy antypoślizgowe i wyporności hydrostatycznej, a także dobre właściwości drenarskie. Maksymalna szerokość obszaru tłoczenia wynosi 540 mm.

 

Zastosowanie

To specjalne tłoczenie znajduje zastosowanie przeważnie w sferze przemysłu i rzemiosł. Często stosuje się je na elementach konfekcjonowanych, takich jak belki rusztowań czy stopnie do wchodzenia na pojazdy użytkowe.

Grubość blachy

Wartości antypoślizgowe

[Translate to Polnisch:]
Materiał Grubość blachy
DD 11 stal czarna 2,0/2,5 mm
DD 11 ocynkowana ogniowo /DX 51 D taśma ocynkowana 2,0/2,5 mm
stal nierdzewna 2,0/2,5 mm
ENAW 5754 2,0/2,5 mm

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym produkcie?

Kontakt:

Leszek Muchajer
Tel.:  +48 604 983 126
Mail: muchajer@graepel.pl

Choose your language

Please note that this is an automated translation.