Graepel-Stabil

Krata profilowana

Charakterystyka

Graepel-Stabil jest profilowanym na kształt litery C rusztem z blachy profilowej. Powierzchnia charakteryzuje się długością 45 mm oraz ukierunkowanymi ku górze otworami o kształcie oliwki oraz zębatymi kantami. Wysokość profilu wynosi 9 mm, prześwit ok. 50%. Pomimo dużej powierzchni drenażowej oraz ogromnego oddziaływania drenażowego tłoczenie to posiada 15 mm blokadę. (Kulka >= 15 mm nie przedostanie się przez otwory.) Graepel-Stabil potwierdza najwyższą klasę antypoślizgowości. Dzięki dużej wysokości tłoczeń Graepel-Stabil posiada wysoką wytrzymałość poprzeczną powierzchni rusztu, co umożliwia zastosowanie szerokości otworów sięgającej 886 mm.

 

Zastosowanie

To tłoczenie posiada uniwersalne zastosowanie dla rusztów zapewniających bezpieczeństwo na powierzchniach, pomostach i podestach. Zostało ono stworzone z myślą o zastosowaniu na terenach zewnętrznych, ponieważ antypoślizgowość jest tam znacznie zmniejszana poprzez śnieg czy śnieg z deszczem. Zaleca się zastosowanie Graepel-Stabil w obszarze energii odnawialnych, jak również w obszarze Off- i Onshore.

Dostępne są również stopnie schodów oraz szczeble do drabin wykonane tłoczeniem Graepel-Stabil.

Grubość blachy

Wartości antypoślizgowe

Materiał Grubość blachy
DD 11, stal czarna 1,5/2,0/2,5/3,0 mm
DD 11, ocynkowana ogniowo, DX 51 D taśma ocynkowana 1,5/2,0/2,5/3,0 mm
stal nierdzewna 2,0/2,5/3,0 mm
Aluminium 2,0/2,5/3,0 mm

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym produkcie?

Kontakt:

Leszek Muchajer
Tel.:  +48 604 983 126
Mail: muchajer@graepel.pl

Choose your language

Please note that this is an automated translation.