Pevne zakorenená, úspešne rastúca.

Pevne zakorenená, úspešne rastúca.

1889

Hugo Graepel (*1851÷†1909) začína v meste Budapešť (HU)  vyrábať prvé dierované plechy.

1908

Claudius Graepel (*1854÷†1925) zakladá v meste Hannover (DE) fabriku na dierované plechy a ich ďalšie spracovanie.

Prvý produkt "Graepel-Sieb" bol vyrobený a osadený na tamojšie mláťačky.

1915

Podnik sa sťahuje do mesta Halberstadt (DE). Až 400 ľudí tu vyrába dierované plechy, mláťačky, chladiace mriežky, ako aj viac než 40 ďalších, viacnásobne patentovaných produktov.

1923

Friedrich Graepel (*1891 - †1974) vstupuje do podniku. Podáva 70 vynálezov a patentov.

1946

Po vyvlastnení podniku v meste Halberstadt (DE) sa sídlo firmy sťahuje do vtedajšieho Západného Nemecka a produkcia  opäť spúšťa v meste Wilhelmshaven (DE).

 

1948

Podnik sa sťahuje do dnešného sídla v meste Löningen (DE). Prví učni začínajú svoje vzdelávanie.

1953

Novo vyvinuté silá pre uskladňovanie a sušenie obilia boli prvýkrát predstavené na DLG (Nemecká poľnohospodárska spoločnosť) v meste Kolín nad Rýnom (DE).

1959

V meste Kinsale (IE) zakladá Harald Graepel spoločnosť Graepel Perforators Ltd. a začína  s výrobou dierovaných plechov. (Závod je nezávislý a nepatri k spoločnosti Friedrich Graepel AG.)

1965

Friedrich Claudius Graepel (*1942÷†2001) vstupuje do podniku v meste Löningen (DE).

1967

V Meste Sabbioneta (IT) zakladá Riko Werner Graepel firmu Graepel Italiana, dnešná Graepel Italiana S.p.A. (Závod je nezávislý a nepatri k spoločnosti Friedrich Graepel AG.)

1969

V meste Löningen (DE) sa spúšťa výroba nášľapov pre nákladné automobily. So stúpajúcim dopytom narastá aj strojový park

1971

Spoločnosť Graepel Perforators Ltd. preberá konkurenčnú spoločnosť v meste Werrington (GB).

 

1976

V meste Kinsale (IE) začína spoločnosť Graepel s výrobou kovových tkanín.

 

1976

Na výrobu nástrojov bola postavená nová výrobná hala. Výroba bezpečnostných roštov určených pre stavbu prevádzok, konštrukciu vozidiel, stavebné hospodárstvo, baníctvo a potravinársky priemysel sa stáva ďalším ťažiskom výroby.

 

1980

V meste Glasgow (GB) preberá spoločnosť Graepel Perforators Lt. ďalšiu konkurenčnú spoločnosť.

1981

Doterajšia personálna spoločnosť sa mení na akciovú spoločnosť. Všetky akcie sa nachádzajú vo vlastníctve rodiny Graepel.

1991

Spoločnosť Friedrich Graepel AG vstupuje ako 100% vlastník do spoločnosti Stahltechnik und Verzinkung (STUV) v meste Seehausen (DE, Altmark) a vzniká tak dcérska spoločnosť.

1996

Prevzatím a aaštartovaným výrobného programu „Bezpečnosť pod nohami" bol dovŕšený transformačný proces tejto dcérskej spoločnosti, ktorá spustila výrobu pod novým názvom Graepel-STUV GmbH.

2003

V meste Ankara (TR) sa zrodila spoločnosť Graepel Bozankaya Otomotiv San. Ltd. Sti.

2004

Aby sa zamestnanci mohli podieľať na úspechu podniku, iniciuje sa Graepel s účasťou zamestnancov spol. s r.o. Vybudovanie nových hál v meste Löningen (DE, 2.000 m²) a Seehausen (DE, 2.500 m²) umožnilo rozšírenie kapacít.

2006

V meste Omaha, štát Nebraska (USA) bola založená spoločnosť Graepel North America Inc.

2008

V meste Löningen (DE), časť Böen bola postavená nová administratívna budova.

2009

Na prevádzkach v meste Löningen a Seehausen boli postavené nové výrobné haly vybavené najmodernejšími výrobnými technológiami.

 

2010

V meste Omaha, Nebraska (USA) postavil Graepel North America Inc. nov[ výrobnú halu.

 

2013

V júli odpredala spoločnosť Graepel výrobný závod Graepel Bozankaya v meste Ankara (TR).

2013

V meste Löningen (DE) Založenie spoločnosti Oberflächentechnik GmbH & Co. KG.

2014

Spoločnosť Friedrich Gaepel AG bola spolu s jej dcérskymi spoločnosťami transformovaná na holdingovú spoločnosť:

  • Graepel Löningen GmbH & Co. KG
  • Graepel Seehausen GmbH & Co. KG
  • Oberflächentechnik Löningen GmbH & Co. KG
  • Graepel North America Inc.
2014

Spoločnosť Graepel oslavuje 125 rokov účasti rodiny Graepel spoločne so zamestnancami, zákazníkmi a hosťami z politiky a hospodárstva.

2014

V meste Omaha, štát Nebraska (USA) stavia spoločnosť Graepel North America Inc. novú výrobnú halu, aby rozšírila svoju výrobu a investuje tiež do nového strojného vybavenia.

2017

Spoločnosť Graepel Perforations India sa zakladá v meste Chandigarh. Výrobné priestory sú v súčasnosti vo výstavbe.

125 rokov Graepel

Oslavy významného jubilea 125 rokov od založenia spoločnosti sa konali 19. marca 2014 v sídle materskej spoločnosti v meste Löningen. Viac ako 100 hostí, dlhoroční zákazníci, členovia rodiny Graepel, vedúci pracovníci pobočiek v krajinách EÚ a politici sa zúčastnilo tohto slávnostného aktu.   

Nasledujúce obrázky Vám dávajú možnosť získať predstavu o oslavách jubilea.

Ochodza