Produkty pre autobusy

BEZPEČNE VEĽA NA CESTÁCH

Či už v prímestskej, mestskej doprave alebo v doprave na dlhé vzdialenosti: Autobusy sú väčšinou nasadené do nepretržitej prevádzky. Pritom zohráva spoľahlivosť dôležitú rolu. Firma Graepel k tomu svojimi produktmi prispieva o kúsok. Naše pretvarované dierované plechy s veľkým priečnym rezom pre rozličné využitie sa starajú o vysokú pridušnosť a tým aj o optimálne ochladzovanie motorov alebo nevyhnutný prívod čerstvého vzduchu pre vnútorný priestor. Z kombinácie dierovaných plechov a plechových častí vyhotovujeme vetracie a klapky a klapky na batožinový priestor pre autobusy, ktoré efektívne spájajú funkčnosť a dizajn. A aj tu platí: Nasadzujeme celé naše know-how na riešenie úloh zadaných prostredníctvom špecifických požiadaviek našich zákazníkov.

Ochodza

Chcete sa dozvedieť viac o našom produkte?

Vaše kontaktné

Elektronická Business Card

Tomáš Lulák
Tel.:  +42 1948848020
Mail: graepel@graepel.sk

Choose your language

Please note that this is an automated translation.