Graepel-Steg

Bezpečnostný rošt

Charakteristika

Graepel-Steg je bezpečnostný rošt tvaru C. Jeho povrch je tvorený otvormi v tvare kruhu priemeru d = 12 mm orientovanými smerom hore a otvormi v tvare drážky priemeru d = 4 mm orientovanými smerom dole. Vzorovanie prečnieva 4 mm nad povrch. Voľný priečny rez je ca. 28 % pretlačenej plochy pri zabezpečenom drenážnom efekte a protišmykovosti, pri zachovaní bezpečnosti, pri ktorom neprenikne dierovaním guľka priemeru viac d ≥16 mm. Maximálna šírka vzorovania je 270 mm.

 

Použitie

Vďaka vysokej priečnej tuhosti povrchu roštu je vzorovanie Graepel-Steg schopné preniesť vysoké bodové zaťaženie aj pri väčšej šírke roštu. Napr. ním môžu byť zakryté žľaby, čím vznikne pojazdná plocha. Vhodnosť použitia bola preukázaná aj na plochách pre pohyb vysokozdvižných vozíkov.

Použitie nachádza aj ako obklad fasád budov, prípadne ako krytovanie klimatizačných systémov a montážnych panelov.

Ochodza
Varianty
  • Štandardná okrajová perforácia môže byť vynechaná od šírky 420 mm.

Hrúbka materiálu

Koeficient protišmyku RHW

Materiál Označenie
DD 11 roh 2,0/2,5/3,0 mm
DD 11 FZn/DX 51 D BZn 2,0/2,5/3,0 mm
WNr 1.4301/1.4404/1.4571 2,0 mm
ENAW 5754 2,0/2,5 mm

Vysvetlivky:

Roh - bez (surový stav)
FZn - žiarovozinkovaný
BZn - pásovozinkovaný


Ekvivalenty materiálov nájdete v "Tabuľke prevodu materiálov"

Chcete sa dozvedieť viac o našom produkte?

Ing. Tomáš LULÁK
Tel.:  +421 948 848020
eMail: graepel@graepel.sk

Kontaktná osoba: