• Insektenschutz- und Lüftungsgitter

    Ochranné a vetracie mriežky

Graepel-DuraVent

Vetracie mriežky pre väčší prietok vzduchu a lepšiu antikoróznu ochranu

Graepel-DuraVent od firmy Graepel predstavuje doposiaľ unikátne spojenie vysoko presného postupu lisovania a účinného antikorózneho náteru.

Prínos pre vás: Dierované plechys antikoróznou ochranou, ktorá pri skúške soľnou hmlou vydrží až 1 000 hodín. 

Výsledok: o 7 % väčší prietok vzduchu v porovnaní s bežnými vetracími mriežkami.

Účinné. S dlhou životnosťou. A do tretice z prvej ruky od vášho experta na dierované plechy Graepel.

Tak funguje Graepel-DuraVent:

Tak funguje Graepel-DuraVent

V rámci jedného doposiaľ unikátneho procesu vyvinutého spoločnosťou Graepel vytvárame optimálne spojenie procesu lisovania a lakovania. Oba stupne procesu realizujeme na mieste v našom podniku v meste Löningen. Vďaka tomu nie ste odkázaní na suboptimálnu spoluprácu rôznych dodávateľov, ale všetky služby týkajúce sa výroby a spracovania dierovaných plechov získavate spoľahlivo a v prvotriednej kvalite z jednej ruky. To vám v tejto forme ponúka v súčasnosti iba Graepel. 

Príznaky korózie obmedzujeme dôsledne už od začiatku tým, že na jednej strane používame vysoko presné nástroje, a na strane druhej používame špeciálny postup nanášania. To nám umožňuje výrazne zmenšiť hrúbku vrstvy laku. 

Prínos pre vás: Zvýšenie prietokového množstva chladiaceho vzduchu pri nemennej pevnosti štruktúry.

Ďalšia výhoda: Jazdný vietor môže do priestoru motora vnikať s výrazne menším odklonom.

 

 

Graepel-DuraVent ponúka tieto výhody

• Odolnosť 1 000 hod. v skúške soľnou hmlou podľa normy DIN ISO 9227*

• O pribl. 7 % lepší prietok vzduchu pri stálej pevnosti štruktúry*

• Len pri Graepel: Spojenie podnikových odvetví lisovacej techniky a techniky opracovania povrchov

Preukázaný účinok. Overená životnosť.


Chcete sa dozvedieť viac o našom produkte?

Vaše kontaktné

Elektronická Business Card

Tomáš Lulák
Tel.:  +42 1948848020
Mail: graepel@graepel.sk