Tiráž

Zodpovedný za obsah:

Graepel Löningen GmbH & Co. KG

Zeisigweg 2
DE49624 Löningen

Tel.: +49 54 3285000

Fax: +49 54 3220540

gl.info(at)graepel.deIČ DPH: DE291764972

Konateľ: Klaus Schute, Carlo Graepel
Register: Obvodný súd Oldenburg, HRA 203838

 
Graepel Seehausen GmbH & Co. KG

Waldemar Estel Strasse 7
DE39615 Seehausen

Tel.: +49 393 8627000

Fax: +49 393 8627180

gs.info(at)graepel.de

IČ DPH: DE139531884

Konateľ: Andreas Klatschow, Felix Graepel
Register: Obvodný súd Stendal, HRA 4112

 

Graepel Oberflächentechnik GmbH & Co. KG

Hinrich Weyhausen Strasse 24
DE49618 Löningen

Tel.: +49 54 3285461
Fax: +49 54 3285470
go.info@graepel.de


IČ DPH: DE291162864
Konateľ: Markus Pape
Register: Obvodný súd Oldenburg, HRA 203774

 

Graepel North America Inc.

13220 Lynam Drive
NE68138 Omaha

Tel.: +1 402 8611817

Fax: +1 402 8944952
office(at)graepel-na.com

Konateľ: Mark Zumdohme

Ochrana údajov

Pri používaní našich služieb môžete byť vyzvaný na uvedenie osobných údajov. Zodpovedanie týchto otázok je dobrovoľné. Vaše osobné údaje budú uložené a spracované v súlade s nemeckými ustanoveniami o ochrane osobných údajov.

 

Autorské práva

Všetky práva vyhradené. Text, obrázky, grafika, zvuk, animácie, ako aj ich rozmiestnenie na našej web stránke podlieha ochrane autorských práv a príslušnými zákonmi, ktorých cieľom je ochrana týchto práv.

Obsah tejto web stránky je zakázané kopírovať, rozširovať, meniť alebo sprístupniť na komerčné účely tretím osobám. Upozorňujeme nato, že obrázky zverejnené na web stránkach podliehajú autorskému právu tretích osôb.

 

Záruka

Táto web stránka bola vyhotovená s najväčšou možnou starostlivosťou. Napriek tomu nie je možné prevziať záruku za bezchybnosť a presnosť uvedených informácii. Akékoľvek ručenie za škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z používania tejto web stránky, sú vylúčené, pokiaľ sa tieto nezakladajú na zlom úmysle alebo hrubej nedbanlivosti.

Pokiaľ budete z tejto web stránky presmerovaný na internetové stránky, ktoré prevádzkuje tretia osoba, nepreberá spoločnosť Graepel AG a Graepel Seehausen GmbH & Co. KG žiadnu zodpovednosť za ich obsah.