Tiráž

Zodpovedný za obsah:

Graepel Löningen GmbH & Co. KG

Zeisigweg 2
DE49624 Löningen

Tel.: +49543285-0
Fax: +4954322054
gl.info@graepel.de
www.graepel.de

OR: Obvodný súd Oldenburg, HRA 203838
IČ DPH: DE291764972
Konateľ: Klaus Mecking

Graepel Seehausen GmbH & Co. KG

Waldemar Estel Straße 7
D-396 15 Seehausen / Altmark

Tel.: +49 39386 27-0
Fax: +49 39386 27-180
gs.info(at)graepel.de

www.graepel.de

IČ DPH: DE139531884
Konateľ: Dr. Carl-Ulrich Bauer
OR: Obvodný súd Stendal, HRA 4112

Ochrana údajov

Pri používaní našich služieb môžete byť vyzvaný na uvedenie osobných údajov. Zodpovedanie týchto otázok je dobrovoľné. Vaše osobné údaje budú uložené a spracované v súlade s nemeckými ustanoveniami o ochrane osobných údajov.

Autorské práva

Všetky práva vyhradené. Text, obrázky, grafika, zvuk, animácie, ako aj ich rozmiestnenie na našej web stránke podlieha ochrane autorských práv a príslušnými zákonmi, ktorých cieľom je ochrana týchto práv.

Obsah tejto web stránky je zakázané kopírovať, rozširovať, meniť alebo sprístupniť na komerčné účely tretím osobám. Upozorňujeme nato, že obrázky zverejnené na web stránkach podliehajú autorskému právu tretích osôb.

Záruka

Táto web stránka bola vyhotovená s najväčšou možnou starostlivosťou. Napriek tomu nie je možné prevziať záruku za bezchybnosť a presnosť uvedených informácii. Akékoľvek ručenie za škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z používania tejto web stránky, sú vylúčené, pokiaľ sa tieto nezakladajú na zlom úmysle alebo hrubej nedbanlivosti.

Pokiaľ budete z tejto web stránky presmerovaný na internetové stránky, ktoré prevádzkuje tretia osoba, nepreberá spoločnosť Graepel AG a Graepel Seehausen GmbH & Co. KG žiadnu zodpovednosť za ich obsah.

Koncept, dizajn a realizácia web stránky:

n@work Internet Informačné technológie spol. s r.o.
Webdesign, TYPO3, Hamburg

Telefón: +4940238809-0
n(at)work.de
www.work.de

Server prevádzkuje Internetprovider n@work Internet informačné systémy spol. s r.o.

100% konformná ochrana osobných údajov v rámci analýzy webstránky

Firma Graepel používa 100% konformnú ochranu osobných údajov v rámci analýzy webstránky etracker-u.

Klinknite na signet etracker ochrana osobných údajov, aby ste sa dozvedeli viac.

Choose your language

Please note that this is an automated translation.